Veelgestelde vragen

Wat staat er in het rapport?

Antwoord

Wij zijn een onafhankelijke partij en wij screenen op integriteit (betrouwbaarheid) van de (toekomstige)werknemers. Zodra wij afwijkingen constateren, vermelden wij dit in het rapport. Adviseren naar uw (toekomstige)werkgever doen wij niet.

Verkeerde gegevens in het rapport.

Antwoord

U heeft het recht om gehoord te worden indien er iets in het rapport staat wat naar uw mening onjuist is. Het is de opdrachtgever die bevindingen binnen de screening eventueel laat meewegen of niet. Het is daarom raadzaam om in eerste instantie met uw (toekomstig) werkgever daarover te praten. Indien u aanvullend op het rapport een opmerking wilt laten plaatsen dan kan dat eventueel achteraf. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Hoelang duurt een screening?

Antwoord

Ons streven is, uw screening binnen 2 werkdagen te voltooien. Uw reactiesnelheid is daarbij van belang. Ook de diepgang van de screening speelt een rol (zoals het bellen van referenties) .

Ik wil een klacht indienen.

Antwoord

Klachten over de door PES-Check verrichte werkzaamheden dienen door ‘Opdrachtgever’ of ‘Betrokkene’ binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, aan PES-Check te worden gemeld. U kunt door middel van onderstaande contactformulier uw klacht indienen.

Wat is de status van mijn screening?

Antwoord

Wilt u de status van uw screening weten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Waar dient een toestemming(sformulier) voor?

Antwoord

Uw (toekomstig) werkgever of opdrachtgever heeft onder bepaalde voorwaarde het recht om u te screenen (Op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft uw (toekomstig) werkgever een ‘gerechtvaardigd belang’ om u te screenen. Het gerechtvaardigd belang is in de regel aanwezig bij handelingen in het kader van de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van een organisatie. Een werkgever moet erop kunnen vertrouwen dat het toekomstige personeel integer en betrouwbaar is.), en is uw toestemming daar niet voor vereist. Wij vragen echter alsnog om een akkoord van u. Enerzijds geeft u door akkoord te gaan aan dat u geïnformeerd bent over de screening (transparantie) en anderzijds hebben wij dit nodig om bij bepaalde derden daadwerkelijk uw gegevens te kunnen verifiëren.

Een voorbeeld is de verificatie van uw diploma dat, in veruit de meest gevallen, bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) plaatsvindt. Zij mogen aan ons bevestigen dat u uw diploma heeft behaald en wat de in- en uitschrijvingsjaren waren mits wij daarvoor uw toestemming hebben. Voor u biedt dit veel gemak, want u hoeft uw diploma in principe niet aan te leveren. Wij vragen dus uw toestemming om uw gegevens ook daadwerkelijk te kunnen controleren, wat een vereiste is voor een goede screening.

Kan ik de screening weigeren?

Antwoord

U kunt de screening weigeren. Onze opdrachtgever heeft een screenings beleid en maakt gebruik van de dienstverlening van PES-Check om dit zo goed en vriendelijk mogelijk te borgen. Stel dat u niet gescreend wil worden, dan heeft u het recht om dit te weigeren. De consequentie van het weigeren is echter in vrijwel alle gevallen hetzelfde; en dat is dat u niet in dienst zal treden bij onze opdrachtgever. Indien u overweegt om de screening te weigeren raden wij u aan om dit eerst te bespreken met uw (toekomstig) werkgever.

Uw recht van verzet.

Antwoord

U heeft bij ons altijd het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen/anonimiseren. Dit heet het recht van verzet. Wij verzorgen dan, dat uw gegevens worden verwijderd of niet meer tot u zijn te herleiden.

Het recht van verzet bij bijzondere persoonlijke omstandigheden is geregeld in artikel 40 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vult u onderstaand formulier in, om het recht van verzet in te dienen.

Wat doen wij met uw gegevens?

Antwoord

Wij slaan uw gegevens op voor een periode van één jaar. Na deze periode zal PES-Check de gegevens verwijderen of anonimiseren. Dit is toegestaan onder onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zolang PES-Check de juiste toestemming ontvangt van u. Naast de toestemmingsverklaring heeft PES-Check een Privacy Policy waarin wij beschrijven hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn op dit gebied.

U heeft bij ons altijd het recht van van verzet. Klik hier voor meer informatie.

De opgegeven gebruikersnaam of het opgegeven wachtwoord is onjuist

Antwoord

Deze foutmelding ontstaat bij verkeerd gebruik van het wachtwoord. Oplossingen hiervoor zijn:

  • Probeert u met een andere browser in te loggen. (Chrome, Mozilla).
  • Invoer van gegevens: Denk aan hoofdlettergevoeligheid in zowel de gebruikersnaam als in het wachtwoord. Let op; Kopiëren en plakken onbedoeld een spatie meenemen.

Foutmelding toestemmingsformulier.

Antwoord

Het gaat hier om een melding die wordt weergegeven zodra een verplicht veld niet is ingevuld. Blijft u de foutmelding behouden? Dan adviseren wij hier ‘XXX’ in te vullen.

Versturen van toestemmingsformulier werkt niet.

Antwoord

Het gaat hier om een melding die wordt weergegeven zodra een verplicht veld niet is ingevuld. Blijft u de foutmelding behouden? Dan adviseren wij hier ‘XXX’ in te vullen.

Mocht u alsnog geen mogelijkheid hebben om het (online)formulier te versturen, dan adviseren wij een andere browser te proberen.

Niet het antwoord gevonden dat u zocht?

We helpen u graag persoonlijk verder!