''Ruim 2 miljoen mensen zijn in het verleden ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude.''
 
 
 Wat is het?

De ID Check verifieert identiteitsdocumenten (internationaal) op echtheid. Dit gebeurt d.m.v. echtheidskenmerken met behulp van automatische en visuele controles. Volledig conform de vereisten vanuit het Wwft (AML/KYC).

Controle van documenten uit 196 verschillende landen, waaronder paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsvergunningen en rijbewijzen.

 
 Voor wie is het?

Organisaties die medewerkers, klanten en stakeholders willen en moeten verifiëren in het kader van security + wet-/regelgeving.   

 
 
 Hoe lang duurt het?

Deze check wordt binnen 24 uur gerealiseerd.

Meer informatie

 
 
"Een Verklaring Ontremt Gedrag aanvraag hoeft maar 2 minuten te duren. Een afspraak bij het gemeentehuis vergt te veel tijd en inspanning."
 
 
 Wat is het?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 
 Voor wie is het?
Voor alle functies / doeleinden. De VOG wordt vooral gebruikt in kwetsbare organisaties als zorginstellingen, scholen, kinderopvang en financiële instellingen. De VOG is een Nederlands variant van de veelgebruikte term "Criminal Record"
 
 Hoe lang duurt het?

De verwerking van de VOG aanvraag geschiedt binnen 24 uur. Vervolgens zal Justitie de VOG naar het huisadres van uw kandidaat sturen. 

 Wat is het?
Met de Watchlists check controleert u of een persoon op een sanctielijst staat opgenomen als ‘gesanctioneerd persoon’. Tevens wordt gekeken of de persoon bekend staat als Politically Exposed Person (PEP) is, oftewel een politiek prominent persoon. 
 
  Waarom is het nodig?
Financiële instellingen en andere belanghebbenden dienen consumenten te kennen (Know Your Customer, KYC) en moeten voorkomen banden aan te gaan met personen die misbruik willen maken van hun financiële diensten. Denk bijvoorbeeld aan witwassen, terrorismefinanciering en fraude.


 Voor wie is het?
Deze toets is voor alle organisaties, die voordat zij een relatie aangaan, willen - of vanuit de Wwft moeten - weten of een consument een politiek prominent persoon is of op de sanctielijst staat. 
 
 Hoe lang duurt het?

Direct

''1 op de 20 sollicitanten zegt dat hij/zij afgestudeerd is, terwijl dat niet zo is.''
 
 
 Wat is het?
Met met de diplomaverificatie komt u er eenvoudig achter of uw kandidaat beschikt over zijn/haar diploma, welke bijvoorbeeld wordt opgegeven op het CV.
 
De controle van diploma's geschiedt op het verifiëren op echtheid, dan wel wel/niet behaald. Hiervoor zijn wij aangesloten bij diverse (inter)nationale koepelorganisaties die ons helpen met het uitvoeren van de verificatie. 
 
  Waarom is het nodig?
In bepaalde functies is een diploma verplicht. Wij voeren de controles uit d.m.v. een (digitale) navraag bij de bron. Ingescande of gekopieerde documenten vallen niet onder de screening. 


 Voor wie is het?
Alle organisaties die bepaalde functie-eisen hebben, dan wel zeker willen weten of de kandidaat daadwerkelijk over zijn/haar diploma beschikt.
 
 Hoe lang duurt het?

Doorgaans 1 werkdag  In enkele (internationale) gevallen kan het langer duren. 

 Wat is het?
In het BIG-register staan alle zorgverleners die volgens de wet een beschermde titel mogen dragen. Iedereen kan het BIG-register raadplegen.
 
  Waarom is het nodig?
In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren.


 Voor wie is het?
Patiënten of cliënten die in het BIG-register willen kijken om te verfiëren of de zorgverleners in het bevoegd zijn. 
 
 Hoe lang duurt het?

Direct

 Wat is het?
Vragenlijst (internationaal) die betrekking heeft over iemand zijn/haar integriteit. De vragen die worden gesteld dienen beantwoord en ondertekend te worden door uw kandidaat. 
 
  Waarom is het nodig?
Met een ondertekende integriteitsverklaring van uw kandidaat heeft u een basisgrondslag van uw (personeels-)dossier.
 
 Voor wie is het?
Voor organisaties die een ondertekende integriteitsverklaring wensen van de kandidaat. Dit kan een vereiste zijn vanuit wet- en regelgeving of vanuit de organisatie zelf in het kader van compliance / security.
 
 Hoe lang duurt het?

Direct (na het invullen en ondertekenen van en door de kandidaat). 

 
"Circa 8,5 miljoen Nederlanders hebben een lening of krediet geregistreerd."
 
 
 Wat is het?

Individuele risico beoordeling, positieve betaalervaringen, curatele / bewindvoering, negatieve betalingservaringen, afgesloten incassodossiers, actieve incassodossiers, acceptatietoetsingen, verhaalstoetsingen, acceptatierapporten, verhaalsrapporten, faillissementen, opgeheven faillissementen, betrokkenheid bij faillissementen, betrokkenheid bij opgeheven faillissementen, surseances van betaling, opgeheven surseances van betaling, betrokkenheid bij surseances van betaling, betrokkenheid bij opgeheven surseances van betaling, WSNP, opgeheven WSNP, betrokkenheid bij WSNP, betrokkenheid bij opgeheven WSNP, (betrokken bij) (opgeheven) insolventies

 
  Waarom is het nodig?
Wanneer u producten of diensten op rekening levert, wilt u er zeker van zijn dat u betaald krijgt. Met de Credit Check krijgt u inzicht in de kredietwaardigheid van uw klanten. Zo voorkomt u wanbetaling en oninbare vorderingen.


 Voor wie is het?
Voor organisaties die de kredietwaardigheid van klanten willen verifiëren.
 
 Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen.

 
 
 Wat is het?

Het onderzoeken van: Identiteit, adresonderzoek, adreshistorie, adresvalidatie, adresinformatie, objectinformatie, kredietwaardigheidstoetsingen, incassoregistraties, negatieve betaalervaringen, fraudemodule, gerechtelijke uitspraken, curatele register, bedrijfsinformatie,

 
  Waarom is het nodig?
Het geeft een compleet beeld van de onder meer van adreshistorie, bezittingen, gedrag met betrekking tot betalingen.


 Voor wie is het?
Voor alle functies / doeleinden.
 
 Hoe lang duurt het?

Direct

 
 
''Wist je dat we kunnen controleren dat iemands rijbewijs ooit is ingenomen?''
 
 
 Wat is het?
Een snel en eenvoudige check of een rijbewijs geldig is. Vervolgens controleert het systeem of het rijbewijs geldig is.
 
  Waarom is het nodig?
Door het gebruik van de controle vergroot u de kans dat uitgeleende goederen of auto’s in originele staat worden teruggebracht. Het risico dat een klant met een ongeldig rijbewijs schade aan uw goederen toebrengt wordt op deze manier aanzienlijk kleiner.


 Voor wie is het?
Instanties die werknemers voertuigen laten bedienen en zeker willen weten dat ze bevoegd zijn deze te besturen.
 
 Hoe lang duurt het?

Instant

 
  Wat is het?
Een big-data onderzoek via open bronnen. Deze informatie achterhalen we via de bronnen:
 
  • Google – string (combinatie van woorden-/analyse i.c.m. naam/achternaam).
  • Openbare registers: Insolventie, Faillissementen, Schuldsanering (Nederland)
  • Social Media gedrag-/monitoring sentiment
  • Diligence voor bestuurders, grootse onlinedatabank van artikelen online-/offline
 
 Voor wie is het?
Voor alle functies / doeleinden.
 
 Hoe lang duurt het?

Direct

"Een screening word alleen uitgevoerd wanneer de kandidaat in kwestie hier digitaal toestemming voor heeft gegeven."
 
 
  Waarom is het nodig?
PESCHECK® verwerkt persoonsgegevens met het doel een pre- of in- employment screening van betrokkene te kunnen uitvoeren. Voordat we een screening beginnen is dit een vereiste en draagt het bij m.b.t. een transparante dienstverlening. 
 
 Voor wie is het?
Een ieder die gescreend wordt.
* Internationaal
 
 Hoe lang duurt het?

Direct

Particulier - ZZP

Eenvoudig een (Pre) Employment Screening, vaak ook een PES-Rapport genoemd, opstarten? Eenvoudig, Snel & Digitaal. Het screeningsrapport ontvangt u binnen 2 werkdagen.

Zakelijk

Wij willen met onze dienstverlening de screening makkelijker, toegankelijker en transparanter voor de gehele markt maken. Daarbij houden wij net als eenieder rekening met onze klanten, medewerkers, omgeving en stakeholders.

Innovatie Partners